Декларация за Поверителност

1. Въведение

Настоящата политика на поверителност предоставя информация как ние, Фуудпанда България ЕООД, наричани по-нататък “фуудпанда”, използваме личната информация, която ни предоставяте, когато използвате нашите услуги, без да се ограничава до ползване на нашия уеб сайт и мобилни приложения (заедно наричани “Уеб-сайта”). Моля, преди да използвате нашите услуги, прочетете настоящата Политика на поверителност и се уверете, че сте я разбрали. Когато посещавате и/или заявявате услуги чрез нашия Уеб-сайт, Вие давате съгласие, че вашата лична информация ще бъде събирана, съгласно установените условия в тази политика на поверителност.

2. Каква информация събираме за Вас?

Събираме лична информация, когато поръчвате стоки или услуги чрез нашия Уеб- сайт. Освен това, събираме информация, когато попълвате анкетите. Също така е възможно да събираме информация относно начина, по който използвате Уеб-сайта, чрез т. нар. “бисквитки” (както е дефинирано по-долу). Фуудпанда ще събира информация, която идентифицира Вас и/или вашето >местоположение, когато това е необходимо (това може да включва Вашите имена, имейл адрес, домашен адрес, телефонен номер, информация за кредитни или дебитни карти, геолокация и др.), но само при условие, че доброволно сте ни я предоставили. Събираме информация изключително с цел извършване на дейностите, предлагани на нашия Уеб-сайт, както и за да Ви предоставим информация относно Фуудпанда и интересуващите Ви услуги, които предлагаме. Възможно е да събираме Ваша лична информация чрез: онлайн поръчки на храна; участие в конкурси и състезания; абониране за наши бюлетини; създаване на потребителски профил; изпращане на съобщения чрез формуляра ни за контакт или чрез кореспонденция в Уеб-сайта, или чрез реклама, проучвания и директен маркетинг. Не събираме чувствителна информация за Вас .

3. "Бисквитки" (Cookies )

Част от събраната информация не Ви идентифицира лично, а проследява начина, по който използвате Уеб-сайта, така че да разберем по-добре интересите на нашите клиенти и съответно да подобрим степента на удовлетвореност от използването му при поръчване на храна. Тази информация получаваме чрез използване на “бисквитки” (cookies). “Бисквитките” са малки файлове, съдържащи данни и прехвърляни на Вашето устройство, така че то да бъде разпознато и да има възможност да запази информация от Уеб-сайта, използвана при следващи посещения. “Бисквитките” не съдържат никаква лична информация и не се използват от нас за събиране на такава - Вашата лична информация може да бъде получена от Фуудпанда само ако Вие ние я предоставите. Възможно е да събираме техническа информация от мобилното Ви устройство или за начина, по който използвате услугите чрез него, например, Вашето местонахождение и някои характеристики за него, данни за производителността на Вашето устройство, операционна система/доставчик на услугите, включително начин на свързване, IP-адрес, методи на мобилно разплащане, взаимодействие с други технологии за търговия и разплащане, като NFC tags, QR- кодове или използване на електронни ваучери. Вашето устройство и/или уеб-браузър следва да Ви предоставя възможност, при желание да позволите или забраните използването на “бисквитки” от настройките им. За да научите повече относно “бисквитките”, включително как да проверите как са били получени, да ги управлявате или да ги изтриете, посетете www.allaboutcookies.org.

4. Съхранение и сигурност на Вашата лична информация

Фуудпанда ще полага всички обосновани усилия да поддържа сигурността на Вашата лична информация и да я защити от злоумишлена употреба, непозволена намеса в нея, загуба или незаконен достъп, промени или нейното разкриване. Фуудпанда ще унищожи цялата лична информация, която е събрала за Вас, ако не ни е необходима повече, съгласно условията на тази Политика за поверителност. В случаите, в които Вие сте избрали парола за достъп до съответните услуги на Уеб- сайта, то носите пълна отговорност за запазване на конфиденциалността на паролата. Препоръчваме Ви да не я споделяте с други лица. Поради характера на Интернет, Фуудпанда не предоставя гаранции относно сигурността на Вашата лична информация в процеса на предоставяне на същата или при съхранението й от нас, като Вие приемате, че ни предоставяте личната си информация на Ваш собствен риск. Моля, свържете се с нас незабавно, ако узнаете или имате причини да считате, че личната ви информация се използва без разрешение във връзка с нашия Уеб-сайт.

5. Как използваме събраната от Вас информация?

Вие давате Вашето съгласие Фуддпанда да събира и използва Ваша лична информация за обработка и доставка на поръчки чрез Уеб-сайта и други свързани устройства. По-конкретно, Вие се съгласявате, че Фуддпанда може да предостави Ваша лична информация, включително име, имейл адрес, физически адрес и телефон на шофьорите, които извършват доставка на поръчките, или на служители на Фуддпанда, или на трети страни, предоставящи услуги на Фуудпанда. Вие се съгласявате, че Фуудпанда може да използва Вашата лична информация за реклама и директен маркетинг за да Ви предостави информация за Уеб-сайта, стоките и услугите, които предоставя, или други аспекти, които счита че биха били от интерес за Вас. Фуудпанда може, а Вие давате съгласие, Ваша лична информация, да бъде предоставена на: - Други юридически лица в структурата на Фуудпанда Груп; - Трети страни, ангажирани от Фуудпанда или членове на групата да извършват дейности или предоставят продукти и услуги от наше име, като обработка на извършени плащания, информация за кредитни карти, поръчки по имейл, събиране на задължения, проучвания, статистическа информация, маркетинг и директна или индиректна реклама; и - Нашите рекламодатели, агенти, бизнес-партньори и клонове, разположени в и извън България, които биха желали да Ви изпратят информация за техните продукти и услуги. Ако желаете да анулирате абонамента си за директна маркетингова комуникация с >Фуудпанда, или не желаете да споделяте лична информация с нашите партньори, моля, изпратете имейл на адрес: [email protected] или следвайте стъпките за отмяна на абонамента, посочени във всяко писмо, което получавате от нас, като изискате личната Ви информация да бъде премахната от нашия списък с имейл адреси. Ние ще положим всички обосновани усилия да удовлетворим Вашата молба в разумен срок от получаването й. Моля, имайте предвид, че ако оттеглите разрешението си за достъп до и обработка на личната Ви информация от трети страни, това може да доведе до невъзможност да Ви предоставим каквито и да било услуги. Фуудпанда си запазва правото да предостави Вашата лична информация, ако тя бъде поискана въз основа на законово основание или разпореждане или ако това е обосновано необходимо във връзка с опазване на правата и собствеността на Фуудпанда или на трета страна, или с цел предотвратяване на физическо увреждане на лице. Ако бизнесът на Фуудпанда бъде продаден, или бъде извършено сливане с друга компания, то тогава част или цялата Ви лична информация може да бъде предоставена на такава трета страна.

6. Достъп до личната Ви информация

Фуудпанда ще положи всички обосновани усилия да запази личната Ви информация, нейната цялост, точност и актуалност, без да бъде подвеждаща. Моля, свържете се с нас, ако желаете достъп до личната си информация, съхранявана от Фуудпанда. Ние ще положим всички обосновани усилия да предоставим всички Ваши лични данни, които притежаваме, в разумен срок от получаването й. Ако желаете копие от тази информация, моля, пишете ни на адрес: [email protected] Фуудпанда си запазва правото да промени таксата за обработка на такива молби, съгласно действащото местно законодателство. Може да се свържете с нас за да направите корекция в личната си информация, ако откриете неточност, непълнота или да изискате заличаването й. Ние ще положим всички обосновани усилия да коригираме или заличим Вашата лична информация в разумен срок от получаване на искането. Изтриване на вашия потребителски профил към Фуудпанда няма автоматично да заличи личната информация, която се съхранява. Ако желаете Фуддпанда да заличи >цялата Ви лична информация при изтриване на потребителския Ви профил, моля, следвайте стъпките, описани по-горе. Моля, имайте предвид, че заличаването на личната Ви информация от нашата база данни може да доведе до невъзможност да Ви предоставим каквито и да било услуги. Ако е приложимо, всички действащи законови изисквания за съхраняване на записи с Ваша лична информация, ще имат предимство пред всякакви искания или отправна от Вас молба. Възможно е да поискаме от Вас доказване на Вашата идентичност преди да Ви предоставим копие от личната Ви информация.

7. Промени в Политиката на поверителност

Фуудпанда си запазва правото на цялостни или частични промени в Политиката на поверителност. За всички промени в нея ще бъдете уведомени чрез нашия Уеб-сайт, а ако е уместно, чрез уведомление по имейл.

8. Други Уеб-сайтове

Нашият Уеб-сайт може да съдържа препратки и връзки към други уеб-сайтове. Настоящата Политика на поверителност се отнася само до нашия Уеб-сайт. В тази връзка, прочетете политиките за поверителност на съответните уеб-сайтове, когато ги използвате.

9. Контакти

Всички коментари, молби и искания, свързани с използване на Вашата лична информация можете да отправяте на адрес: [email protected]

foodpanda мобилна апликация
foodpanda в джоба ти!

Изтегли мобилното приложение на foodpanda - бърз и удобен начин да поръчаш апетитна храна онлайн!